از زمان كشف فرش در زمان قديم و تا زمان بافت و توليد انبوه آن شستشوي فرش نيز بعنوان دغدغه اي مخصوصا در ايام عيد نوروز براي خانم ها محسوب ميشد درحالي كه برخي افراد كه صاحب فرش هاي نفيسي همچون دست بافت بودند از شستشوي زياد فرش خود بدليل از بين رفتن الياف و تارو پود قالي خودداري ميكردند و به طور معمول از شامپو فرش براي پاكيزه كردن قالي خود استفاده ميكردند

 

برخي هم نيز فرش هاي خود را معمولا در حياط يا پاركينگ خود با مواد شوينده و شايد هم به روش هاي غير اصولي شسشتو ميكردند كه پس از شستشو ريشه هاي قالي رنگ زرد به خود ميگرفت و يا تداخل رنگي نيز در فرش بوجود مي آمد كه باعث افت زيبايي ظاهري فرش ميشد همچنين برخي روش هاي غير اصولي در خشك كردن فرش را به كارميبرند كه باعث كج شدن و ايجاد قناسي در فرش ميشد.
اما امرزوه با وجود قاليشويي ها و دستگاه هاي مكانيكي ديگر نگران آسيب ديدن فرش و قالي خودنباشيد بلكه در قاليشويي ها از دستگاه هاي تمام مكانيزه و هوشمند جهت شستشو فرش استفاده ميشود وهم چنين از دستگاه هاي مخصوص براي خشك كردن آن نيز استفاده ميشود در واقع امرزوه با پيشرفت تكنولوژي در زمينه شستشوي فرش نيروي انساني دخالت كمتري در شستشو دارد كه اين امر موجب كاهش خطاي انسان در هنگام كار ميشود زيرا دستگاه هاي هوشمند موجود در قاليشويي ها داراي سيستم بسيار هوشمندي ميباشد كه درصد خطاي آن معمولا صفر است.
اما با اين حال برخي مشتريان در زمينه شستشو فرش خود بسيار سخت گير هستند و بر اين گزينه تاكيد فراواني دارند كه فرش آن ها با رعايت تمامي اصول اسلامي شسته شود البته كليه قاليشويي ها اين اطمينان را به تمامي مشتريان خود ميدهند كه در فرآيند شستشو قالي تمامي اين نكات را رعايت كرده و اصول اسلامي را به درستي و تحت نظارت كامل به كارببرند.

منبع:قاليشويي پاك مهر