قاليشويي

قاليشويي صنعتي

سوال اينجاست كه به چه روشي فرش خود رابشوييم؟كداميك از دو روش كارآمد تر و مناسب ترميباشد؟و يا كدام روش آسيب كمتري به قالي ميرساند؟در اين مقاله ميتوانيد پاسخ سوال خود را به روشني بيابيد امروزه قاليشويي ها رونق بسيارخوبي در زمينه كسب و كاردارند و همچنين برخي افراد هنوز فرش هاي خود را در حياط منزل و پاركينگ خود ميشويند اما آيا كاملا اصول شستشو در منازل  رعايت ميشود.براي مثال گاهي اوقات افرادي را مشاهده كرده ايد كه با يك فرچه و يك پارو مشغول شستشو هستند و باتمام قدرت با پارو مشغول آبگيري  بوده اند كه اين  كار دچار آسيب ديدگي فرش ميشود.

صحبت اينجاست كه شستشوي مداوم  كاملا يك امرغيرمنطقي بوده و آسيب جدي به تاروپود و الياف فرش وارد ميكند.پس پي ميبريم  شستشوي سنتي  بدليل عدم رعايت اصول پيشنهاد نميشود.اما در روش شستشوي صنعتي كه با استفاده از جديدترين دستگاه هاي مكانيزه انجام ميشود ديگر نگراني در اين زمينه وجود ندارد زيرا  در روش صنعتي نوين ترين متد به كارگرفته ميشود وهم چنين نيروي انساني نيز نظارت كامل را بر نحوه عملكرد دستگاه ها دارند.پس پي ميبريم منطقي ترين روش سپردن موكت و يا قالي به دست قاليشويي ميباشد مخصوصا مشتريان ارجمندي كه داراي فرش دست بافت ميباشند زيرا شستشوي آن  با دقت و نظارت بيشتري بدليل حساسيت بالاي آن انجام ميشود.همچنين  شستشوي صنعتي بوسيله دستگاه هاي مخصوص در ابعاد كوچكتر در منازل هم انجام ميشود اين ويژگي براي مشترياني است كه  وقت كافي ويا امكان جابه جايي فرش خود راندارند و مايل هستند در خانه خود به پاكيزگي فرش خود برسند.

قاليشويي پاك مهر

منبع:قاليشويي پاك مهر