گارانتي در قاليشويي
هميشه با واژه گارانتي يا ضمانت نامه اشنا بوده ايم و يا شنيده ايم و به كاربرده ايم اما اغلب اوفات فكرميكرديم كه گارانتي فقط مختص لوازم برقي يا الكترونيكي بوده اما اين واژه در اين حد محدود نميشود و خدماتي را كه تحت پوشش خود قرار ميدهد بسيار فراتر ازتصور است خبرخوب اين است كه قاليشويي ها نيز يكي از ارائه دهندگان گارانتي هستند بدين صورت كه اگر شما فرش خود را براي شستشو و ياترميم آن اعم از رنگرزي و يا بطلمه كردن ريشه و هر خدمات ديگري سپرده ايد و بنا به دلايلي بانارضايتي مواجه بوده ايد خب براي اطمينان خاطر شما قاليشويي ها با ارائه خدمت جديدي اين مشكل را برطرف كرده و تعهدي را در اين زمينه به شما ميدهند كه در صورت عدم رضايت در ترميم و شستشو و يا آسيب ديدگي فرش بنا به هردليلي ضررو زيان را تقبل كرده.
همچنين تمامي قاليشويي ها اين ضمانت و تعهد را به اتحاديه صنف خود ميدهند خدمات خود را در حد اعلي و ممتاز ارائه دهند كه اين امر موجب جلب و جذب مشتري نيز ميگردد.يكي از بندهاي اين ضمانت نامه تحويل فرش به صورت كاملا سالم و آسيب ديدگي ميباشد و همچنين استفاده از شوينده هاي مرغوب از بندهاي اين تعهد نامه ميباشد كه در صورت عدم رعايت اين قانون اتحاديه قاليشويي اقدام به پلمپ مجموعه ميگردد.اما با اين اوصاف جاي نگراني وجود ندارد به اين دليل كه اغلب قاليشويي ها داراي مجوز رسمي هستند و تعداد محدودي از آن ها توسط مسولين شناسايي و پلمپ شده اند.

منبع:قاليشويي پاك مهر